Få motiverede medarbejdere og større succes med din virksomhed

En stor del af at drive en succesfuld virksomhed – både målt på performance og resultater, men også jobglæde – er at have motiverede medarbejdere.

Skrevet af

IntraManager

Kategorier
IntraManager Work | IntraManager Board
Udgivet
06/08/2021

En stor del af at drive en succesfuld virksomhed – både målt på performance og resultater, men også jobglæde – er at have motiverede medarbejdere. Derfor findes der en lang række teorier om, hvordan man som leder bedst kan motivere sine medarbejdere – en del af dem bliver dog mødt med en vis skepsis i dag. I det nedenstående stykke, vil vi kort nævne nogle.  

Frederic Herzbergs to-faktor-teori 

Den amerikanske arbejdspsykolog og professor i psykologi og ledelse, Frederic Herzberg, er manden bag to-faktor-teorien. Teoriens hovedbudskab er at man kan skelne mellem to forskellige motivationsfaktorer, nemlig hygiejnefaktorer og motivationsfaktorer. Et centralt element i to-faktor-teorien er at det er lige så vigtigt at forebygge utilfredshed og mental dårligdom via hygiejnefaktorerne, som det er at skabe jobglæde og en sund mentaltilstand via motivationsfaktorerne.  

Hvad er hygiejnefaktorer? 

Hygiejnefaktorerne er de faktorer, som Herzberg primært forbinder med job-utilfredshed. Disse faktorer er  

 • Ledelse 
 • Løn  
 • Interpersonelle relationer  
 • Arbejdsforhold  
 • Vækstmulighed  
 • Private faktorer  
 • Status  
 • Jobsikkerhed  

Når hygiejnefaktorerne ikke bliver opfyldt, mener Herzberg at arbejdskonteksten bliver usund for medarbejderne – hygiejnefaktorer forebygger nemlig. De er dermed ikke medvirkende til at medarbejderne arbejder hårdere, men hvis de ikke er til stede, bliver medarbejderne umotiverede. Herzberg har placeret ”løn” som en hygiejnefaktor, og han mener derfor ikke at det er selve lønnen i sig selv, det handler om, når nogen nævner løn som en motivationsfaktor. Dette bliver dog mødt med en del skepsis2.  

Hvad er motivationsfaktorer? 

De faktorer, som Herzberg forbinder med jobtilfredshed, kaldes for motivationsfaktorer. Disse faktorer er  

 • Præstation 
 • Anerkendelse  
 • Selve arbejdet  
 • Ansvar  
 • Forfremmelse  

Af de ovenstående faktorer, er den hyppigst nævnte faktor præstation. Den næst hyppigste er anerkendelse.  

Hackmann og Oldhams jobdesign model – et alternativ til Herzbergs to-faktor-teori  

Et alternativ til Frederic Herzbergs to-faktor-teori er Hackmann og Oldhams jobdesign model. Modellen afbilleder nogle faktorer, som kan have en direkte indflydelse på medarbejderes arbejdsindsats. Ifølge Hackmann og Oldham, tager den klassiske organisationsteori ikke højde for én væsentlig ting – de klassiske teorier antager nemlig at medarbejderne, hvis de ledes rigtigt, vil arbejde effektivt med forenklede, rutineprægede arbejdsopgaver.  

Ligesom Herzbergs teori bliver det, bliver også denne teori mødt med en del skepsis. Det gør den dog ikke mindre relevant som et refleksionsværktøj til ledere.  

Hvordan motiverer man så bedst sine medarbejdere?  

Flere undersøgelser – som f.eks. Gallups Employee Engagement-undersøgelse – at motiverede medarbejdere er effektive og glade. Undersøgelsen viser blandt andet at de virksomheder, som er blandt den fjerdedel med de mest motiverede medarbejdere, klarer sig 10% bedre på kundeloyalitet, 21% bedre på indtjeningen og har en 20% højere produktivitet end den fjerdedel af de virksomheder, som har demotiverede medarbejdere.  

Der findes ikke en facitliste til, hvordan man bedst motivere sine medarbejdere. Det er blandt andet også derfor at de to førnævnte organisationsteorier blot skal anvendes som refleksionsværktøjer. Inde på Ofirs videncenter, kan du få en række gode råd til ledelse, som er kendt for at øge medarbejdernes motivation, som du måske kan finde inspiration i. Disse råd er  

 • Anerkend og værdsat dine medarbejdere og deres forskelligheder 
  Mennesker er forskellige, og de skal derfor motiveres forskelligt. Derfor kan du med fordel spørge ind til, hvad der driver dine medarbejdere i deres job. På den måde kan du få en bedre forudsætning for at lede og motivere dem – både som individer og team. Nogle medarbejdere bliver motiveret af muligheden for at få en ekstra indtjening, f.eks. gennem bonusser. I vores workforce management system, IntraManager Work, kan du oprette forskellige bonusordninger, som automatisk bliver medregnet i din lønkørsel 
 • Involvér dine medarbejdere og giv dem ansvar 
  Hvis dine medarbejdere føler at deres bidrag bliver værdsat, bliver de mere motiverede og performer derfor bedre. Du skal derfor give dem ansvar og involverer dem i beslutningsprocesser, så de føler at de har en indflydelse på din virksomheds resultater. Det er derfor vigtigt at du lytter til deres idéer, og at du anerkender dem for idéerne og de resultater, som de måtte medføre 
 • Vis tillid – også når dine medarbejdere fejler 
  Du er nødt til at have tillid til at dine medarbejdere kan løse deres arbejdsopgaver på egen hånd. Hvis – og når – en medarbejder fejler, skal du også huske at tale med den pågældende medarbejder om, hvad h*n har lært af at fejle. Det er yderst vigtigt at du fortsætter med at vise medarbejderen, at du stadig har tillid til deres dømmekraft og evne til at løse arbejdsopgaverne selvstændigt  
 • Vær glad og positiv – og sørg for at ansætte glade medarbejdere 
  Som leder skal du være et godt eksempel for dine medarbejdere og gå forrest. Hvis du udstråler arbejdsglæde og godt humør, smitter det af på hele virksomheden – hvilket i sidste ende har en positiv indflydelse på resultaterne. Du kan med fordel også ansætte glade medarbejdere. Dét er nemlig nemmere at lære glade mennesker en kompetence end at lære kompetente ansøgere at være glade  
 • Kommunikationen er vigtig 
  For at dine medarbejdere føler sig trygge og tør komme til dig, hvis de har udfordringer eller brug for sparring, er det vigtigt at du kommunikerer åbent og ærligt. Medarbejderne skal hele tiden være informerede om, hvilke retning virksomheden bevæger sig i. Usikkerhed er nemlig den sikre vej til demotiverede medarbejdere. I IntraManager Work, kan du være i tæt kontakt med dine medarbejdere – også selvom I ikke er på samme lokation. Dét er med til at eliminere den usikkerhed, som dine medarbejdere kan føle  
 • Ros dine medarbejdere og fejr succeserne 
  Alle medarbejdere kan lide at få ros – især når det er lederen, der giver den. Ros og anerkendelse virker motiverende og opmuntrende.  Dette kan både gøres mundtligt, men også ved at visualisere rosen – f.eks. via en notifikation på et dashboard i vores performanceværktøj IntraManager Board 

Hvordan kan du bruge IntraManagers værktøjer til at motivere dine medarbejdere?

Når du anvender IntraManagers værktøjer – IntraManager Work og IntraManager Board – i din virksomhed, får du meget værdifulde redskaber, som du kan anvende i dit arbejde med at få mere motiverede medarbejdere.  

Hvordan kan IntraManager Work skabe mere motiverede medarbejdere? 

IntraManager Work er vores workforce management system. I Work bliver alle dine administrative opgaver samlet et sted, hvilket frigiver en masse tid, som du i stedet kan bruge på dét, der er vigtigt for din virksomhed – f.eks. udvikling og motivering af medarbejderne. Work indeholder blandt andet et kommunikationsmodul, hvor du via artikler, nyheder og et indbygget beskedsystem kan være i tæt kontakt med dine medarbejdere.  

Hvordan kan du bruge IntraManager Board til at motiverer dine medarbejdere?  

Vores performanceværktøj IntraManager Board er skabt til at visualisere din data og gøre dine medarbejdere mere motiverede. I Board kan du eksempelvis sætte forskellige spil op, så medarbejdernes arbejde på telefonerne (hvad enten det er salg eller service) bliver kombineret med en teamaktivitet. Board gør det også muligt for dig, at oprette forskellige notifikationer, som automatisk kommer frem på skærme i din virksomhed. Du kan f.eks. anvende notifikationer til at fremhæve en medarbejder for at have lavet et salg eller for at have håndteret en kundehenvendelse.  

Få motiveret dine medarbejdere med IntraManagers værktøjer  

Du har lige nu mulighed for at prøve IntraManager Work og IntraManager Board gratis i 30 dage. Prøveperioden er helt uforpligtende, og du skal derfor ikke oplyse dine betalingsoplysninger. Du tilmelder dig blot her.

Du vil måske også synes om

Vi er mestre i fede prøveperioder

Prøv IntraManagers værktøjer gratis i 30 dage og oplev selv fordelene ved dem i dit kontaktcenter. Alle prøveperioderne er helt uforpligtende, og du skal ikke oplyse betalingsoplysninger.

HR • VAGTPLAN • ØKONOMI

BOARDS • SLIDESHOWS • TV-DELING