10 tips til at skabe et godt arbejdsmiljø

Det kan være svært at skabe et godt arbejdsmiljø. Følg disse tips og kom godt på vej, med bla. rekruttering, onboarding, kompetenceudvikling mm.

Skrevet af

IntraManager

Kategorier
Jobglæde
Udgivet
13/08/2020

Med afsæt i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs notat om arbejdsmiljø og helbred får du her 10 tips til, hvordan et godt arbejdsmiljø i en virksomhed skaber de optimale rammer for øget produktivitet, engagerede medarbejder og lavt sygefravær. Tiltagene bør anses for at være en trinvis guide, da hvert tiltag er en forudsætning for det næste. 

1. Rekruttering af de rigtige medarbejdere og igangsættelse af et onboardingforløb

Første step er at rekruttere de helt rigtige personer til virksomheden. I nogle brancher er rekruttering af medarbejdere en decideret udfordring. Dét og tips til, hvordan du bedst rekruttere til f.eks. din telemarketing-virksomhed, kan du læse meget mere om i vores blogindlæg ”Rekruttering – en udfordring i telemarketing”. Dernæst er de vigtigt at sætte de nye medarbejdere godt ind i virksomheden og præsentere dem for virksomhedens kultur med et fastholdt fokus på virksomhedens mission, værdier og vision. Du kan læse mere om, hvordan du udarbejder et effektivt onboarding-forløb her.

2. Udform en ikke-arbejdsrelateret aktivitet

For at få det maksimale ud af et samarbejde, er det en fordel at have en ikke-arbejdsrelateret aktivitet i virksomheden. Aktiviteten kan være alt fra at spise morgenmad sammen, en konkurrence om hvem der går flest skridt eller et sommer-arrangement. Formålet med en ikke-arbejdsrelateret aktivitet er at sætte personer i spil udover den professionelle dialog. Det er en stor fordel, når man skal indgå i et samarbejde på det professionelle plan. Når processen med at lære hinanden at kende bliver taget væk fra skrivebordene, bliver der skabt en tryghed. Denne tryghed er en væsentlig faktor for at skabe et rum, hvor der udveksles ideer og sparring på højt plan. Hos IntraManager holder vi en lang række forskellige ikke-arbejdsrelaterede aktiviteter, f.eks. vores skridt-konkurrence, som du kan læse meget mere om her.

3. Et Optimeret kontormiljø skaber et godt arbejdsmiljø

Kontormiljøet er ofte en undervurderet faktor, som har betydning for et højt præstationsniveau. Det er vigtigt at kombinere det psykiske miljø med det fysiske. En fordelagtig tilgang til indretning af kontormiljøet er at spørge sig selv: ”hvad skal kontoret signalere?”. Det fysiske miljø skal gerne være indrettede således, at medarbejderen har de bedste forudsætninger for at arbejde effektivt. Når man gør problemstillinger såsom støj, lys, varme, ergonomisk besværede positioner bedre, bliver den daglige indsats forhøjet og sygefravær bliver forebygget.

4. Fælles målsætning

Hvis der er klarhed om kerneopgaven og hvem der gør hvad, bliver det meget nemmere at løfte i flok. Det har stor betydning for den enkelte at føle man bidrager til noget meningsfyldt, og at man er fælles om at løse en opgave.

5. Anerkend og ros hinanden

Alle elsker ros! Anerkendelse er en stor motivationsfaktor og det er den direkte vej til god trivsel på arbejdspladsen, og dermed et godt arbejdsmiljø. Et velfortjent skulderklap tager ingen tid og koster ingen penge, men kan derimod skabe reel værdi. Et øjebliks anerkendelse kan skabe en stor arbejdsglæde, som smitter hurtigere end Corona – og det er samtidig nok til at smile hele vejen til og hjem fra arbejde. For at anerkende hinanden, er det vigtigt at skabe transparens om arbejdsopgaver i virksomheden eller afdelingen.

6. Vær sammen om at fejre jeres succes

I forlængelse af anerkendelse og ros, er det vigtigt som virksomhed at fejre de succeser, der løbende kommer. Kort og godt: ”Mere vil have” – det angår også succes på arbejdspladsen. At fejre succes er endnu et tiltag, der er omkostningsfrit, som fremkalder mere værdi for hele virksomheden.  Det skaber motivation for medarbejderne, som har en stor betydning for arbejdsmiljøet.

7. Kompetenceudvikling og efteruddannelse

Arbejdsmarkedet ændrer sig konstant, og som medarbejder skal man kunne holde trit. Det kan være en udfordring at holde sig ajour med arbejdsmarkedets hastige fremgang, hvis man ikke prioriterer kompetenceudvikling og efteruddannelse. Begrebet ”livslang læring” gælder også i arbejdslivet, og giver udbytte både for den enkelte og virksomheden. Hvis du vil udvikle dine medarbejdere, kan du læse mere om IntraManager Works uddannelsesmodul og de andre funktioner.

8. Konstruktiv konflikthåndtering

Ved at følge ovenstående tiltag, skaber du en virksomhed med engagerede og ambitiøse medarbejdere – i bedste fald ildsjæle. Uenigheder på arbejdspladsen forekommer ofte især når man brænder for en sag. Begynd med at se det som en mulighed, ved at se forskelle som en styrke og ikke en svaghed. Få løst uenigheder inden de eskalerer med konstruktiv konflikthåndtering og kom endnu bedre ud på den anden side.

9. Konstant kommunikation hjælper til et godt arbejdsmiljø

Rom blev ikke bygget på en dag, og det gør et optimalt og godt arbejdsmiljø heller ikke. Det er en konstant proces. Hvis det skal lykkes, er det vigtigt at indvie medarbejderne i hvilke forandringer, der sker i virksomhedens nærmiljø. Vær i konstant dialog, så alle medarbejdere er opmærksomme på fremadrettede forandringer i virksomheden – det er med til at forebygge at nogle medarbejdere føler sig ekskluderet.

10. Implementer, implementer, implementer

Alle virksomheder har naturligvis gode intentioner om at skabe et sundt arbejdsmiljø og at virksomhedens værdisæt afspejler sig i dagligdagen. Derfor er det nødvendigt som virksomhed at foretage løbende kvalitetstjek og spørge sig selv: ”Gør vi det vi siger?”. Det kræver at man som virksomhed ser indad og begynder at omsætte de gode intentioner til praksis.

Du vil måske også synes om

Vi er mestre i fede prøveperioder

Prøv IntraManagers værktøjer gratis i 30 dage og oplev selv fordelene ved dem i dit kontaktcenter. Alle prøveperioderne er helt uforpligtende, og du skal ikke oplyse betalingsoplysninger.

HR • VAGTPLAN • ØKONOMI

BOARDS • SLIDESHOWS • TV-DELING